Елитните подразделения

Всяка велика армия разполага с един отдряд войни, които са по – добре обучени във военното дело и са по – добре подготвени да воюват от останалите си другари по оръжие. Тези специални формации винаги са будели интерес сред изследователите със специфичната си структура, начин на рекрутиране и маниер на водене на сраженията. Тук ще ви представя накои от тях, които са доказали силата си по бойните полетана различни континенти и са се сражавали под знамената на различни владетели и държави.