Великите Армии

Всяка велика война се води от велики армии. Никой Пълководец, колкото и да е добър, не струва нищо, ако няма зад себе си армия, която да е готова да го последва в Ада и д аумре за него. Ще се опитаме да разгледаме някои от тези велики армии, които са променили посоката на развитие на човечеството и с апредопределили съдбата на много народи.