Великите Битки

Какво би била историята ако ги нямаше сраженията – сбъсъци на могъщи крале, велики армии и най различни тактически и стратегически идеи и похвати? Битките са онази поредица от събития, които води до решаването на изхода от войните и предначертава политиката и стремежите на цели поколения. Има Битки и битки. Първите са онези, които преобръщат хода на историята ( Вземете например Ватерлоо или Гавгамела), от тях зависи съдбата на цели континенти, а понякога и на цели епохи. Другите са онези битки, които са сякаш прелюдия към Великите сражения. Те подготвят почвата, поставят условията и определят фона. Те са не по малко важни от онези, Големите, Паметните и понякога хората имат склонността д аги пренебрегват. Тук ще четете за най – различни битки – малки и големи, значителни и второстепенни, но всички те, по един или друг начин са променили съдбата на света.