Етикети

, , , ,


istoria_voini_7_hrm

 1. Предговор
 2. Трансформациите в европейското военно дело 1660-1700 г.
 3. Русия
 4. Швеция
 5. Жечпосполита и Саксония
 6. Дания
 7. Йохан Паткул и раждането на „Северният съюз“
 8. Началото – 1700-1704 г.
 9. Войната в Полша – 1704-1706 г.
 10. Шведската кампания в Русия – 1708-1709 г.
 11. Една дълга агония – 1709-1721 г.
 12. Заключение