Етикети

,


30_godishnata_voina_hrm

 1. Увод – Тридесетгодишната война 
 2. Европа в навечерието на войната
 3. Военното дело в началото на XVII в.
 4. Испанската армия
 5. Армията на австрийските Хабсбурги
 6. Шведската армия
 7. Френската армия
 8. Холандската система
 9. Интерлюдия – Войната
 10. Бохемският бунт и палатинската фаза (1618-1624 г.)
 11. Датската война и триумфът на Хабсбургите (1624-1630 г.)
 12. Шведската война (1630-1634 г.)
 13. Френската война (1634-1648 г.)
 14. Вестфалският мир
 15. Заключение