Етикети

, , ,


Балканските войни на българската армия by Александър Стоянов

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Балканите
 2. Балканските национални аспирации
 3. Итало-османската война 1911-1912 г.
 4. Игра на дипломати (1908-1912 г.)
 5. Армиите в навечерието на войната
 6. Действие първо – Източният театър
 7. Действие второ – Западният театър
 8. Първи антракт – конференцията в Лондон
 9. Действие Трето – Пролетта на 1913 г.
 10. Втори антракт – Лондонският мир
 11. Действие четвърто – Междусъюзническата война
 12. Епилог – Букурещкият мир